Az ET Miniszteri Bizottságának magyar elnöksége magas szintű konferenciasorozatot indított útjára a nemzeti kisebbségek jogaival kapcsolatos normák, eredmények és kihívások témájában.

A nyitókonferenciára 2021. június 29-én került sor Strasbourgban. A konferencia megnyitóján Marija Pejčinović Burić ET főtitkár, illetve Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter tartottak nyitó beszédet. Burić főtitkár asszony kihangsúlyozta az ET keretei között elfogadott Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartájának, és a Nemzeti Kisebbségek védelméről szóló Keretegyezménynek a fontosságát. A főtitkár asszony kifejezte abbéli reményét, hogy a magyar ET/MB elnökség tervezett programjai rávilágítanak majd a fennálló problémákra és az elért eredményekre a nemzeti kisebbségek kérdésében. Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter beszédében felvázolta a magyar elnökségi prioritásokat, valamint a magyarországi kisebbségek és a határainkon túl élő magyarság helyzetét. A miniszter kihangsúlyozta továbbá a nemzeti kisebbségek védelmének és támogatásának a fontosságát Európa békéjenek és stabilitásának fenntartása érdekében. A konferencia további részében az ET kisebbségvédelmi egyezményei, a monitoring eljárás, az ET PKGy és az EJEB szerepe, illetve az MB kisebbségévédelmi monitoring reformja kerültek megtárgyalásra.