Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter

Tisztelt Érdeklődő!

Magyarország, amely 1990. november 6-án a korábbi keleti blokk országai közül elsőként csatlakozott az Európa Tanácshoz, 2021. május és november között második alkalommal tölti be a Miniszteri Bizottság elnöki tisztségét. Ez alkalomból hazánk gazdag szakmai és kulturális programkínálattal készül az Európa Tanács Titkárságával együttműködésben.

Az elnökség során kiemelt figyelmet fordítunk a nemzeti kisebbségek hatékony védelmére, a jövő generációt érintő kérdésekre, a vallásközi párbeszédre, a jövő kihívásaira és a környezetügyre. Ezeken a területeken keresztül az Európa Tanács kiterjedt eszközrendszerére építve megfelelően tudunk reagálni Európa jelenlegi kihívásaira.

Fontos továbbá, hogy Magyarország a párbeszéd híveként a Miniszteri Bizottság elnökeként is híd szerep betöltésére fog törekedni, hogy ez a nagy múltú szervezet a jövőben is a kölcsönös együttműködés fórumaként szolgálhasson.

 

 

 

dr. Sztáray Péter államtitkár

Kedves Látogató!

Köszöntöm az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának magyar elnökségi honlapján. A honlap célja, hogy naprakész információkkal szolgáljon az elnökség legfontosabb mozzanatairól, ide értve a szakmai- és kulturális programjainkhoz kapcsolódó beszámolókat. Nagy várakozással tekintünk a következő fél év elé és feltett szándékunk, hogy ezen időszak alatt hozzájáruljunk az Európa Tanács, mint a páneurópai dialógus egyik legfontosabb fóruma, keretei között zajló munkához. Az elnökség emellett egyedülálló lehetőség e különleges szervezet eredményeinek és világviszonylatban is jelentős emberi jogi tevékenységének megismertetésére belföldön és nemzetközileg egyaránt.

Ezen túlmenően szeretettel ajánlom figyelmébe a Magyarország több mint harminc éves tagságáról és az Európa Tanáccsal fennálló kapcsolatáról összeállított tartalmakat is.

 

 

 

 

Németh Zsolt ET PKGY magyar delegáció elnöke

Kedves Látogató!

Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének több mint 600 parlamenti képviselő a tagja közel 50 országból. A soros magyar elnökség lehetőséget ad arra, hogy ebben a közegben felhívjuk a figyelmet mindazokra a témákra, amelyek Magyarország számára a legfontosabbak. Az Európa Tanács a nemzeti, etnikai, nyelvi, kulturális kisebbségek védelmének hatékony nemzetközi fóruma, ami nekünk, magyaroknak különösen szívügyünk. A magyar delegáció vezetőjeként az elnökségi időszak alatt a legfontosabb feladatomnak az öt elnökségi prioritás képviseletét és a kormány munkájának támogatását tekintem, amihez jó hátteret szolgáltat, hogy az év végéig a Parlamenti Közgyűlés Politikai Ügyek Bizottságának elnöki tisztét is betölthetem.

 

 

 

 

Rusz Harry Alex, rendkívüli és meghatalmazott nagykövet, Európa Tanács melletti állandó képviselő

Tisztelt Érdeklődő!

Magyarország 1990. november 6-án csatlakozott az Európa Tanácshoz. A csatlakozás óta eltelt harminc év alatt immáron második alkalommal látjuk el az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának elnökségét.

Magyarország a Miniszteri Bizottság elnöksége által nyújtott lehetőséggel élve hozzá kíván járulni a sokszínű, identitásában magabiztos és a világra nyitott Európa kulturális közösségének megerősítéséhez. A magyar elnökség jövőorientált megközelítése szellemében különös hangsúlyt kíván fektetni a jövő nemzedékére, a gyermekek jogaira és az ifjúság előtt álló kihívásokra is, építve az Európa Tanács e téren rendelkezésre álló tudására és tapasztalatára.

Az elnökségi félévben Magyarország öt prioritásterületre fog összpontosítani: 1) a nemzeti kisebbségek hatékony védelmének előmozdítására, 2) a vallásközi párbeszédre, 3) a "jövő generációra" vagyis a gyermekek jogaira, az ifjúság kihívásaira valamint a romák integrációjára, 4) a technológiai és 5) a környezeti kihívásokra.

Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának elnöki pozíciója egyúttal arra is alkalmat teremt, hogy a kultúra nyelvén mutassuk be közös európai örökségünket. Bízva abban, hogy a járványügyi korlátozások lazítását követően a rendezvényekre személyes részvétellel is már sor kerülhet  Strasbourg városában, az elnökségi prioritásainkra reflektáló gazdag kulturális programmal, koncertekkel, kiállításokkal, filmvetítésekkel készülünk.

 

 

 

 

 

Dr. Juhász Hajnalka, Az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága 2021 májusa és novembere között esedékes magyar elnöksége prioritásaival összefüggő nemzetközi kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszteri biztosa

Tisztelt Érdeklődő!

Az Európa Tanácshoz való csatlakozása óta ez a második alkalom, hogy Magyarország tölti be az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának soros elnökségét. Megtiszteltetés és nagy felelősség is egyben, hogy elnökségünk alatt olyan célokat mutathatunk be Önöknek, amelyek olyan alapvető értékeket tükröznek, amelyek megőrzésére és továbbfejlesztésére az Európa Tanácsot alapították. Ezen értékek közé tartozik a nemzeti kisebbségek jogainak védelme és a vallásszabadság.

Kereszténydemokrata politikusként meggyőződésem, hogy egyre nagyobb szükség van a tolerancia vallási dimenziójának előmozdítására, különösen a Közel-Keleten és Afrika egyes részein vallási meggyőződésük miatt üldözött keresztény és más vallási kisebbségek védelmében.

Miniszteri biztosként az a célom, hogy a magyar elnökség célkitűzéseit a szervezet parlamenti kapcsolatai keretében teljesítsem, és a Lisszabontól Vlagyivosztokig terjedő 47 országnak bemutassam Magyarország erőfeszítéseit és eredményeit a fenti alapvető értékek megőrzésében és előmozdításában.

 

 

 

 

Dr. Szili Katalin, miniszterelnöki megbízott, az Országgyűlés volt elnöke

Kedves Látogató!

Kitűnő lehetőséget kínál az Európa Tanács magyar elnöksége, hogy olyan kérdéseket vitassunk meg, melyek nem csupán a jelen kihívásaira kell, hogy adekvát választ adjanak, hanem a következő generáció életére is kiható felelősségteljes döntéseket alapozzanak meg.

Dicséret illeti az Európa Tanácsot, hogy olyan témák élére áll, mint a fenntartható fejlődés, a vallásközi párbeszéd vagy a nemzeti kisebbségek védelme. Ez utóbbi kérdésben az elmúlt évtizedekben különösen fontos határozatok és jelentések születtek, mellyel nem csak tükröt tartottak, de irányt is mutattak az Európai Unió országainak és intézményrendszerének. Megfontolandó a továbblépés, a negyedszázada megalkotott Kisebbségvédelmi Keretegyezmény finomhangolása, az azóta elfogadott elvek beépítése a sokszínűségében is stabil Európa megőrzéséért.

 

 

 

 

Kalmár Ferenc András Magyarország szomszédságpolitikájának fejlesztéséért felelős miniszteri biztosa

Tisztelt Érdeklődő!

Az európai nemzetek a múlt század történelmi tanulságaiból tudják, hogy a nemzeti kisebbségi jogok elengedhetetlenek az európai kontinens békéjének és stabilitásának biztosításához. Magyarország, nemzetiségeinek védelmére kialakított magas szintű szabályozásnak is köszönhetően széleskörű tapasztalatokkal rendelkezik ezen a területen. A magyarországi nemzetiségek mellett nagyszámú magyar kisebbségi közösség él a szomszédos országokban, Magyarország ezért kezdetektől fogva támogatta az Európa Tanács célkitűzéseit magasszintű nemzeti kisebbségvédelmi sztenderdek kidolgozására.

A Szervezet széleskörűen elismert normatív szabályrendszert alakított ki a Nemzeti Kisebbségek védelméről szóló Keretegyezményen és a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartáján, valamint intézményei egyéb, nem kötelező normáin keresztül. A magyar soros elnökség programjai az Európa Tanács nemzeti kisebbségvédelem területén játszott kiemelt szerepére is fel kívánják hívni a figyelmet, rámutatva hogy az Európa Tanács olyan vezető emberi jogi szervezet, amely élen jár az Európát érő kihívások kezelésében. Célunk a jó gyakorlatok megosztása, a kétoldalú és multilaterális szintű érdemi párbeszéd előmozdítása a kisebbségvédelem területén valamint a nemzeti közösségek identitásának megőrzése, mely nélkülözhetetlen az európai sokszínűség biztosításához.