1. A nemzeti kisebbségek hatékony védelmének előmozdítása

A nemzeti kisebbségek hatékony védelmének támogatása. Történelmünknek köszönhetően megtanultuk, hogy a nemzeti kisebbségek jogainak védelme és előmozdítása alapvető eszköz a béke, a stabilitás és a jólét biztosításához kontinensünkön. Ezért a magyar elnökséget arra kívánjuk felhasználni, hogy felhívjuk a nemzetközi közösség figyelmét a nemzeti kisebbségek jogainak fontosságára. Célunk egy közös nyilatkozat elfogadása az októberi zárókonferencián, amely meghatározza az Európa Tanács és más nemzetközi szervezetek szerepét és felelősségét a nemzeti identitás megőrzésében, különös tekintettel a jövőbeli fellépésekre vonatkozó javaslatokra éselképzelésekre.

 

 

 

 

2. A jövő generáció: ifjúságpolitika, gyerekjogok, gyermekek és fiatalok lelki egészsége, családi értékek védelme, társadalmi felzárkózás és a romák lehetőségei

A magyar Kormány különböző kormányzati intézkedésekkel támogatva kívánja védeni és elősegíteni a család hagyományos koncepcióját. Az a döntés született, hogy második prioritásunkat az ifjúságpolitikának szenteljük, ideértve a gyermekek jogait, a gyermekek mentális egészségét és a családi értékeket. A fiatalok digitális kompetenciái is ebbe a témába kerülnek: meggyőződésünk, hogy a 21. századi polgárnak digitálisan kompetensnek kell lennie. Felhívjuk a nemzetközi közösség figyelmét a hátrányos helyzetű gyermekek, köztük a roma fiatalok társadalmi integrációjára is.

 

 

 

 

 

3. Vallásközi párbeszéd: rávilágítva a kultúrák közötti párbeszéd fontos szerepére a különböző vallásokkal szembeni intolerancia leküzdésében

A magyar elnökség e prioritása a kölcsönös tiszteleten és tolerancián alapuló kultúrák közötti párbeszéd megerősítését célozza. E prioritás egyik legfontosabb célja, hogy a kereszténység központi szerepére összpontosítson az európai történelemben és kultúrában, valamint a keresztény kisebbségek és az üldözött keresztények védelmére is. A kereszténység mellett természetesen a vallásra és más hitekre is összpontosítunk. A téma 2017 óta nem szerepel ilyen formában az ET napirendjén, ezért célunk, hogy újra ráirányítsuk a nemzetközi közösség figyelmét. Megragadnánk az alkalmat, hogy bemutassuk a magyar Kormány humanitárius segítségnyújtási és fejlesztési programját, a „Hungary Helps”-et, amely révén támogatjuk az üldözött keresztény közösségeket, illetve a velük élő más vallási csoportokat is.

 

 

 

 

 

4. A jövő kihívásai: kiberbűnözés, mesterséges intelligencia, igazságosság a digitális korban

Magyarország mindig is különös figyelmet fordított az igazságszolgáltatás digitalizálásával, a számítógépes bűnözéssel és a mesterséges intelligenciával kapcsolatos kihívásokra. Elnökségünk alatt konkrét megoldásokat szeretnénk találni az e téren felmerülő problémákra a többi ET tagállammal együttműködve, az európai előírásoknak megfelelő szabályrendszer létrehozásával.

 

 

 

 

5. Környezetügy: európai tájvédelem, élőhelyek védelme, az egészséges környezethez való alapvető jog, fenntartható fejlődés

A magyar elnökség elősegíti az Európa Tanács európai tájegyezményének végrehajtását. A tájak emberi beavatkozásokat és döntéseket tükröznek, ezért különös figyelmet kell fordítanunk az Európa Tanács tagállamai tájpolitikájára. A magyar elnökség másik fontos célja a nemzetközi együttműködés és kölcsönös segítségnyújtás elősegítése az egészséges környezethez való alapvető jog biztosítása érdekében.