Az ET célkitűzése az emberi jogok, a demokrácia, és a jogállamiság európai polgárok számára való garantálása. Ennek elősegítése mellett célszerű azt is hangsúlyozni, hogy az ET-csatlakozáskor tett, illetve az ET-egyezményekben foglalt kötelezettségvállalások teljesítésének ellenőrzése erősödjön a hazánk számára kiemelt jelentőségű ügyekben. Meghatározó jelentőséggel bír, hogy a nemzeti kisebbségek jogi kötelezettséggel járó védelme a nemzetközi szervezetek közül csak az ET-ben létezik. Ezért célunk, hogy a két vonatkozó egyezmény (Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartája és a Nemzeti Kisebbségek védelméről szóló Keretegyezmény), az emberi jogi pillér részeként, jelentőségének megfelelő hangsúlyt kapjon; így fokozott figyelmet szentelünk az abban foglaltak teljesítésére. Magyar szempontból arra is ügyelünk, hogy a különböző sérülékeny társadalmi csoportok védelme során a nemzeti kisebbségek ügye az ET fórumain ne szoruljon háttérbe.